Trötta ögon vid skärmar

Vi har nästan alla varit med om det! Trötta ögon efter att tittat på någon skärm. Vare sig det är din smarta klocka, dator eller telefon så äger de flesta av oss några av dessa digitala enheter.

Det visa sig att en amerikan äger fyra digitala enheter och tittar mer än 60 timmar/vecka i dem.

De vanligaste symtomen är trötta och torra ögon. Långvarig daglig användning är den vanligaste anledningen. Det visa sig att 70% av USAs vuxna upplevt symptom pga. av digitala enheter. Mest drabbade är unga vuxna 20-29år. Där hela 73% upplever symptom efter daglig användning av skärmar.

Den vanligaste orsaken till dessa besvär är att vi växlar mellan olika enheter och på det sättet sitter länge vid digitala enheter. De bländar och ger reflexer, för att vi då ska se bättre så kisar vi, spänner ögonen och blinkar mindre. vilket leder till en instabil tårfilm och torrare ögon.

Lins användare upplever i regel torrare ögon vid skärm. Detta då den yttre ytan på linsen spricker upp pga. av att vi minskar blinkningarna. Detta rubbar då balansen och dimsyn och leder till torrare ögon.

Hur hjälper vi dig att minska din digitala ögontröttheten?

Viktigast är att vi ställer rätt frågor till dig!

  • Vilka typer av digitala enheter (smartphone, surfplatta, bärbar dator osv.) använder du?
  • Hur många timmar om dagen använder du dina digitala enheter?
  • Hur känns det i ögonen när du har tittat på digitala enheter länge, eller efter en lång dags användning av digitala enheter?

Alla råd är individuella men de vanligaste och mest effektiva är att ha både glasögon och linser.

Vi pratar ofta om 20-20-20 regeln, förstora text på skärm, reglera ljusstyrkan, använda terminalglasögon och ha filter glas mm. Den här typen av råd verkar dock inte vara särskilt framgångsrika, då kunderna ofta glömmer dem eller råden i många situationer visar sig vara opraktiska att genomföra.

För linsanvändare kan digital ögontrötthet vara en indikation på att man behöver byta linsmaterial, optisk design och/eller linsvätska. Därför kan ett samtal med kunden vara ett lämpligt sätt för att bestämma vilken åtgärd som är lämpligast.

För mer råd och individuella lösningar kontakt oss eller boka en synundersökning.