Optivital Ögonvitamin

Har du förändringar i gula fläcken (makuladegeneration)?

Nyhet! Nu finns ett svenskt kosttillskott, som bygger på de senaste vetenskapliga resultaten där behandling med specifika vitaminer och mineraler bevisats ha gynnsam effekt på näthinnans gula fläck (makula). Med Optivital Ögonvitamin minskar risken för att utveckla åldersrelaterade ögonsjukdomar och synnedsättning.

Optivital innehåller specifika vitaminer och mineraler i rätt dosering för att bibehålla normal synförmåga. Innehållet i Optivital bygger på världens största ögonstudie på åldrande ögon, Age-Relating Eye Disease Study (AREDS2). 8 000 patienter följdes under 10 år. Publicerades maj 2013 av National Eye Institute.

Amerikanska National Eye Institute satsar mest pengar i världen på forskning kring ögat och dess sjukdomar. Den lyder under världens största statliga forskningsfinansiär som är National Institutes of health (NIH), vilken lyder under den amerikanska federala regeringens departement för hälsovård och omsorg.

Det bästa för kroppen är att ha en varierad och välbalanserad kost. När man blir äldre, eller vid trötthet, stress etc. så kan man behöva ett tillskott av nödvändiga vitaminer och mineraler. Med åldern så kan även ögat behöva tillskott av näringsämnen som är viktiga för ögats funktion.