Ögonundersökning

Ta hand om dina ögon

Vi använder vår syn i alla aspekter av vårt dagliga liv – därför är en ögonundersökning essentiell för att underhålla ögonhälsa och behålla bästa möjliga syn.

Vi strävar efter att tillhandahålla de mest nogranna ögonundersökningarna genom att använda den senaste teknologi och utrustning så att du, patienten, kan ha full tillit till våra resultat och rekommenderad behandling.

Vad kan jag förvänta mig?

Våra ögonundersökningar tar normalt ungefär 40 minuter men vi talar om för dig om du behöver några specifika tester och hur lång tid dessa kommer att ta.

Vi har en allmän rutin som vi genomför för varje patient, men eftersom vi behandlar varje patient som en individ kommer din optiker att justera undersökningen vilket garanterar att du får en noggrann och smidig undersökning så att du kan känna dig lugn och avspänd.

Din undersökning inkluderar alla tester för din syn och för att se om någon synförbättring behövs (t ex glasögon eller kontaktlinser) och vi testar också för potentiella ögonsjukdomar som glaukom, starr och makuladegeneration.

Vår utrustning inkluderar en digital ögonbotten kamera (Retina 400) samt vår synfältsmätare (Medmont m700) vilket gör det möjligt för oss att fotografera insidan av dina ögon samt se hur ditt synfälts status är. Detta kan ge oss information om små avvikelser. Så vi kan kan registreras och jämföras med tidigare undersökningar. Vi mäter även ditt intraokulära tryck med hjälp av luftpuffar.

Din optiker kommer alltid att förklara resultaten av de olika testen och du får naturligtvis ställa så många frågor du vill. Din optikers rekommendationer vid slutet av din synundersökning kommer att ta hänsyn till skilda faktorer som din arbetsmiljö, livsstil och fritidsintressen du har, så att vi kan tillgodose dina visuella behov på bästa möjliga sätt.