Näthinne-fotografering

Ögonbotten

Som en del av vår garanti att ge dig högsta möjliga ögonvårdsstandard inkluderar vi retinalfotografering i våra ögonundersökningar.

En högteknologisk fundus kamera från Essilor fotograferar baksidan av dina ögon. Denna metod är ett av de mest precisa och avancerade sätten att undersöka många olika ögonsjukdomar eftersom den tillåter oss att inspektera näthinnan i mycket högre detalj än tidigare metoder.

Sjukdomar som kan upptäckas via näthinna fotografering inkluderar glaukom, diabetes, hypertoni och åldersbetingad makuladegeneration.

Våra optiker ger dig all nödvändig tid för att visa och förstå bilderna av din näthinna.

Fotografierna sparas och kan därför jämföras av din optiker från ett besök till ett annat. Vi sänder även ögonbotten bilderna till våran ögonläkare för en extra bedömning.