Myopi – Närsynthet

Vad är närsynthet?

Vid närsynthet är ögat längre än normalt, eller så är hornhinnan för kupig (konvex) så att ljus bryts framför näthinnan. Saker nära dig syns klart men distansseendet är suddigt. Närsynthet avhjälps med kontaktlinser eller glasögon med minusstyrkor. Vid starkare närsynthet kan risken för näthinneavlossning och glaukom öka. Vilket betyder att äldre bör kontrollera sin syn regelbundet för att upptäcka sjukliga förändringar i ögat i tid. Unga behöver besöka Optikern 1 gång/år för att ögat växer vid ung ålder vilket gör att synen kan förändras ofta. Slutligen så är det ett ökande problem med närsynthet i världen.