Myopi – Närsynthet

Vad är närsynthet?

Vid närsynthet är ögat längre än normalt, eller så är hornhinnan för kupig (konvex) så att ljus bryts framför näthinnan. Saker nära dig syns klart men distansseendet är suddigt. Närsynthet avhjälps med kontaktlinser eller glasögon med minusstyrkor. Vid starkare närsynthet kan risken för näthinneavlossning och glaukom öka.