Makuladegeneration – Gula fläcken

Vad är makuladegeneration?

Åldersrelaterad makuladegeneration även kallad “gula fläcken” är den vanligaste orsaken till synfel hos människor över 50. Den orsakas av förfall av makulan, den centrala och mest känsliga delen av näthinnan på baksidan av ögat.

Vad är makulan?

Makulan kallas också för gula fläcken och är den centrala delen av näthinnan och möjliggör urskiljning av fina detaljer. Resten av näthinnan används för periferiseende. Utan makulan blir uppgifter som att läsa liten text och känna igen ansiktsdrag svåra eller omöjliga.

Makuladegeneration blir mer vanligt hos människor i 60- och 70-års ålder. Vid 75 års ålder, har nästan 15% denna sjukdom. Den största riskfaktorn är alltså ålder. Andra riskfaktorer är familjehistorik och cigarettrökning.

Vad gör åldersrelaterad makulageneration med synen?

Makuladegeneration påverkar bara den centrala delen av synen. Därför leder sjukdomen sällan till total blindhet.

Finns det någon behandling för makuladegeneration?

Om torra förändringar sker i gula fläcken finns det tyvärr ingen effektiv behandling.

Om våta förändringar i gula fläcken har skett så kan man ibland behandlas med läkemedel som injiceras i ögat för att stoppa tillväxten av nya blodkärl bakom näthinnan. Behandlingen behöver oftast upprepas flera gånger för att nå önskvärt resultat. Vid lyckad behandling minskar svullnaden i gula fläcken och sjukdomsförloppet minskas, och det kan till en viss grad förekomma en liten förbättring av synen. Vid stora eller långt gångna förändringar är dessvärre inte denna behandling aktuell.

Risken för att få gula fläcken kan minskas genom att inte röka. Medicinska studier har gett visst belägg för att en diet rik på antioxidanter kan reducera risken för makuladegeneration