Kontaktlinser

Linser

Det finns hundratals olika sorters kontaktlinser på marknaden och mängden av val kan verka skrämmande, men vi genomgår en full konsultation med dig. Då diskuterar vi de olika typerna och avgör vilket val som bäst passar din livsstil.

Kontaktlinser måste inte bäras hela tiden och är ett jättebra alternativ till glasögon för sport, sociala evenemang och semestertider.

Vi har en utmärkt meritlista vad gäller att hjälpa nya kontaktlinsanvändare finna ett perfekt val för dem.

Endagslinser

Dagliga engångslinser är perfekta att använda när du vill bli fri från dina glasögon. Det passar heltidsbäraren och deltidsbäraren och är snabbt på väg att bli den bästa modaliteten bland kontaklinser! Eftersom du använder en helt ny lins varje dag är sannolikheten för att utveckla mikrobiala infektioner kraftigt reducerad (jämfört med traditionella återanvändbara linser, Månadslinser). Moderna material som Alcon’s Water Gradient Technology i “Dailies Total 1” gör att dina linser känns bekväma och håller sig hälsosamma hela dagen varje dag.

Tillgänglig för:

Kortsynthet, långsynthet, astigmatism, presbyopi (varifokal).

Två-veckors till månadslinser

Återanvändbara linser har funnits i många år och är tillgängliga i en rad olika former, storlekar och material. De är jättebra för heltidsanvändare och kan vara mer kostnadseffektiva men kräver större omtanke än engångslinser eftersom en lins måste vara upp till tre månader. Den stora varianten hos återanvändbara linser betyder att de kan vara bättre för patienter med starkare recept (vilka inte alltid finns i dagliga engångslinser). Moderna återanvändbara linser är vanligtvis gjorda av Silicon Hydrogel-material vilket låter mer syre komma till framsidan av ditt öga så att du kan använda din lins längre, till och med över natten – föreställ dig att vakna upp med klar syn!

Tillgänglig för:

Kortsynthet, långsynthet, astigmatism och presbyopi (varifokal).

Torisk (för astigmatism)

Vanligare kort-och långsynthetsrecept kan ofta korrigeras genom vanliga sfäriska kontaktlinser, men astigmatiska recept behöver en ‘torisk’ lins. Dessa mer specialiserade linser tillåter en mer exakt korrigering av den förvridning som ses vid alla avstånd med ett astigmatiskt öga. Toriska linser är nu tillgängliga i fler och fler olika sorter, inklusive dagliga engångslinser, månads-återanvändbara, traditionella hydrogel och andningsbara Silicone Hydrogel-material.

Tillgängliga för:

Kortsynthet, långsynthet, presbyopi (varifokal)

Progressivalinser (för presbyopa)

När våra ögon åldras blir den klara linsen i ögat hårdare och kan inte längre ändra form för att ändra fokus. Detta innebär att efter ungefär 45-50 års ålder börjar vi alla finna att vi behöver extra hjälp att justera vårt fokus från långt håll till nära håll. Progressiva linser erbjuder mer styrka för nära avstånd vilket ger dig möjlighet att läsa mer bekvämt utan glasögon, medans du fortfarande kan se bra på avstånd.