Glaukom – Grön Starr

Vad är glaukom?

Glaukom eller grön starr är ett samlingsnamn för en grupp ögonsjukdomar som skadar synnerven. Alla typer av glaukom har vissa saker gemensamt, till exempel ökat tryck inuti ögat, förändringar i synnervspapillen och försämrat periferiseende. Om patienten upplever två av dessa tre symptom tyder det starkt på grön starr.

Förhöjt ögontryck

Vid ett förhöjt ögontryck ordineras trycksänkande ögondroppar ut av ögonläkare som förhindrar att ögontrycket ökar och på så sätt hindras glaukomen från att orsaka någon skada.

Ögontrycket bör kontrolleras vartannat år om det finns glaukom i släkten.

Hur vanligt är grön starr?

Grön starr är ett av de vanligaste anledningarna för blindhet i västvärlden. Det finns olika sorters glaukom, inklusive kronisk glaukom, akut glaukom, medfödd glaukom och även sekundära glaukom som uppkommer som ett resultat av andra sjukdomar.

Det finns många olika riskfaktorer för att utveckla glaukom.

  • Ålder – kronisk glaukom är ovanligt under 40 års ålder men påverkar ungefär 1% av befolkningen över 40 och ungefär 5% över 65.
  • Familjehistorik – glaukom har en genetisk faktor. Om en nära släkting (förälder eller syskon) har glaukom behöver du inte vara orolig men gör regelbundna besök till din optiker för att märka förändringar så tidigt som möjligt.
  • Myopi – väldigt närsynta personer löper större risk att få grön starr.

Varför kan obehandlad glaukom leda till allvarlig synförlust?

Den största anledningen är att kronisk glaukom ofta inte har några symptom. Du känner ingen smärta och din syn verkar också normal, men blir sämre utan att du märker det. Glaukom skadar periferiseendet först, vilket de flesta inte märker.

Akut glaukom

Detta är en typ av glaukom där trycket inuti ögat höjs kraftigt väldigt plötsligt. Detta sker på grund av en blockering av dräneringskanalerna inuti ögat där hornhinnan möter näthinnan.

Symptomen för akut glaukom

  • Svår ögonsmärta
  • Rodnad i ögat
  • Suddig syn
  • Illamående