Köpvillkor

Köpvillkor

Blickpunkten drivs av Blickpunkten AB (556266-4333) nedan kallat Blickpunkten. När du beställer varor via Blickpunkten.se accepterar du nedanstående köpvillkor.

Priser som anges inklusive moms i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år rekomenderar vi att målsman godkänner innan du beställer. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Blickpunkten lider ekonomisk skada, polisanmäls.

Betalning

Moms ingår i alla priser. Alla våra betalningar hanteras av Nets Inga avgifter tillkommer för något betalsätt. Som privatkund kan du betala med kort eller swish.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Blickpunktens egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Blickpunkten ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Vi bär inget direkt eller indirekt ansvar, men ej begränsat till, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor

Det är viktigt att kunden kontrollerar leveransen av varan för att se att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta oss på telefon eller via e-post och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Meddela alltid en reklamation snarast möjligt. Därefter träffas överenskommelse för hur retur och ersättning ska hanteras. Enligt lag har du reklamationsrätt på din vara i 3 år förutsatt att felet kan åberopas säljaren som ursprungligt, inom 6 månader från inköpstillfället.
Blickpunkten förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Ångerrätt

Du som konsument har rätt till att ångra ditt köp enligt distansavtalslagen inom 14 dagar efter att du mottagit din vara. Detta gäller köp via hemsidan (ej i butik) Obs! gäller ej beställningsvaror samt specialtillverkade varor efter konsuments behov eller önskemål. Om returen skall godkännas skall produkten vara oanvänd i sin originalförpackning. Är produkten eller originalförpackningen ej i nyskick/säljbart skick kan ej återbetalning genomföras. Returfrakten bekostas av kunden. Om returen blir godkänd sker återbetalning, inom 14 dagar från det att vi mottagit returen och den har granskats av oss.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Blickpunkten, debiteras en avgift om 50kr för Blickpunktens kostnader i samband med returhantering och frakt. Vid upprepade försök att leverera ut paket till kund debiteras avgiften (50kr) en gång per outlöst försändelse.

Force majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Blickpunktens kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Blickpunkten befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Blickpunkten förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris, p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, eller p.g.a. ett felaktigt pris har Blickpunkten rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa.