Integritetspolicy

För Blickpunkten Aktiebolag är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

GDPR

I enighet med Europas dataskyddsförordning, GDPR, samlar Blickpunkten endast in personlig information med din tillåtelse, så som när du genomför ett köp, kontaktar oss för kundservice, bokar en tjänst eller annat. Du kan alltid begära rättelse, utdrag samt att vi tar bort dina uppgifter från vårt register och vi har ingen rätt att sälja uppgifterna vidare. Kontakta Adam@blickpunkten.se om du har frågor. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Blickpunkten Aktiebolag:s verksamhet är Blickpunkten Aktiebolag personuppgiftsansvarig.

Blickpunkten Aktiebolag
Postgatan 26-32
411 06 Göteborg
Org.nr: 556266-4333

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp och använder våra tjänster och att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.

  • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
  • Ålder
  • Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades.
  • Identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer.
  • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, rabatt och köphistorik.
  • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, kortnummer, kortinnehavare, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.
  • Användargenererade data om din interaktion med vår marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem), platsinformation, svar på enkäter samt klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Adam@blickpunkten.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen

Kameraövervakning

Butikerna är kameraövervakade för att förhindra rån, stöld, bedrägeri eller annan brottslighet. Detta material kan vid behov delas till polis eller annan myndighet i brottsbekämpande syfte. Ljudupptagning sker ej, material sparas i 1 vecka och Adam är kontaktperson. För kontakt: Adam@blickpunkten.se.